Distriktsstyrelsen – Fysioterapeuterna

Distriktsstyrelsen 2023

På bild från vänster: Emil Eriksson, Marita Lindqvist, Mattias Hedlund, Kajsa Hedin, Eleonora Berg, Tina Rönnlund Borg, Robin Sahlström, Sofia Stridsman

Ordförande
Sofia Stridsman
Skellefteå kommun
Skicka e-post

Vice ordförande
Marita Lindqvist
Habiliteringscentrum Region Västerbotten
Skicka e-post

Sekreterare
Mattias Hedlund
Umeå Universitet och Region Västerbotten
Skicka e-post

Kassör
Robin Sahlström
Erikslid HC Region Västerbotten
Skicka e-post

Regionalt förhandlingsansvarig
Kajsa Hedin
Saco Expedition VLL By 13 B
Skicka e-post
073 - 820 12 02

Representant i rådet för företagande
Tina Rönnlund Borg
Fysiocenter Nord
Skicka e-post

Webbansvarig
Emil Eriksson
Geriatriskt centrum Region Västerbotten
Skicka e-post

Webbansvarig
Robin Sahlström
Erikslid HC Region Västerbotten 
Skicka e-post

Ledamot
Eleonora Berg
Vilhelmina sjukstuga Region Västerbotten
Skicka e-post

Fysioterapeuternas studentsektion
Vakant