Halland – Fysioterapeuterna

Välkommen till Distrikt Halland!

Vårt distrikt liksom förbundets övriga distrikt har sin egen styrelse som på uppdrag av medlemmarna driver verksamheten. På så sätt är det medlemmarnas egna förutsättningar som bestämmer hur förbundet arbetar lokalt.

Vill du bli medlem?

Vi ger dig de verktyg, det stöd och den trygghet som du behöver för att kunna förverkliga dig själv och nå dina mål.