Arbetsplatsombud – Fysioterapeuterna

Arbetsplatsombud

Många arbetsplatser i länet har utsedda arbetsplatsombud. Vid intresse för att vara arbetsplatsombud välkomnar vi i styrelsen sådan förfrågan.

Hittar du inte ditt ombud, kontakta distriktsstyrelsen jamtland@fysioterapeut.se för mer information.

Gäller det råd från arbetsplatsombud, kontakta kansliet då vi för närvarande saknar förhandlingsråd.