Styrelse – Fysioterapeuterna

Styrelse

Välkommen att kontakta oss i Distrikt Jämtland/Härjedalen.

E-post

jamtland@fysioterapeuterna.se

Om du som medlem eller verksam fysioterapeut (sjukgymnast) kontaktar oss via e-post vänligen skriv "Facklig information" i ämnesraden så följer både du och vi GDPR-lagstiftningen.

Distriktsstyrelse för Distrikt Jämtland / Härjedalen

Catharina Bäcklund Ledamot
Catharina Bäcklund Ordförande
Emma Espell Webbredaktör
Emma Espell Ledamot
Jane Garli Ledamot
Douglas Åhlfeldt Ledamot

Företagarråd för Distrikt Jämtland/Härjedalen

Karin Holmberg Ledamot

Valberedning för distrikt Jämtland/Härjedalen

Evelina Carnebo Ledamot
Fredrika Kåbjörn Ledamot