Protokoll & underlag – Fysioterapeuterna

Protokoll & underlag

Här kan du som medlem ta del av sådant som protokoll från styrelsemöten, minnesanteckningar från lön- och verksamhetsutvecklingsgruppen och anteckningar från löneöversynsprocessen.

Logga in för att ta del av dokumenten.

Detta gäller för alla underlag på denna sida.


 Styrelseprotokoll - 2022


 Styrelseprotokoll - 2021


Styrelseprotokoll - 2020 


 Styrelseprotokoll - 2019


 Styrelseprotokoll - 2018


 Styrelseprotokoll - 2017


Styrelseprotokoll - 2016