Styrelsen – Fysioterapeuterna

Jönköpings Distriktsstyrelse

Om du är intresserad av att veta vad det innebär att vara styrelsemedlem i vårt distrikt är det bara att ta kontakt med någon av oss. Det finns även möjlighet att vara med vid våra möten, kontakta då någon styrelsemedlem i förväg.

Vi brukar hålla årsmöte i november varje år, det är då som den nya styrelsen väljs. Hör av dig till någon i valberedningen (se nedan) om du själv är intresserad av att ställa upp i styrelsen, eller om du känner till någon annan som du tror skulle passa bra.

Som medlem i styrelsen får man möjlighet att vara med och påverka vad som sker i vårt distrikt. Man behöver inte axla en drivande roll utan välkomnas att delta på den nivå man själv har möjlighet och intresse till. Alla sjukgymnaster/fysioterapeuter från såväl region, kommun som privat sektor är välkomna!

Ordförande

 

Karin Åhlin
Ordförande samt stöd i förhandlingsfrågor.
frad.jonkoping@fysioterapeuterna.se 


Patrik Alm
Avgående kassör, ledamot primärvården
patrik.alm@rjl.se
0370-379381


Per Skarrie
Företagarråd, ledamot
per.skarrie@omnifysio.com
036-122010  


Matilda Öien
Sekreterare
matilda.b.oien@rjl.se 


Sara Persson
Kassör, ledamot primärvård
sara.persson@rjl.se  

 

Karolina Nykvist
Ledamot kommun                                                                  karolina.nykvist@gmail.com

 

Emelie Brengdahl                                                                                              suppleant slutenvårdsrepresentant

 

Johanna
Johanna Mosell
Valberedning
johannamosell@hotmail.com

Vakant
Förhandlingsrådsledamot, Påverkansansvarig, Revisor, Suppleant revisor,