Kalmar – Fysioterapeuterna

Välkommen till Distrikt Kalmar

Vårt distrikt liksom förbundets övriga distrikt har sin egen styrelse som på uppdrag av medlemmarna driver verksamheten. På så sätt är det medlemmarnas egna förutsättningar som bestämmer hur Fysioterapeuterna arbetar lokalt.

Distriktsstyrelsen behöver växa och vi behöver bli flera för att kunna påverka och göra skillnad i region, kommuner och för privata. Har du ett engagemang och Vill Bidra -

Kontakta Valberedningen eller Caroline och Kristina, det är vi som sitter i styrelsen nu.

Information

Fysioterapeuternas påverkanscirkel

2022-05-17 16:56

Distrikt Kalmar

Arbetsgivare som betalat namnbytet

2022-04-01 19:00

Distrikt Kalmar

Disputerade specialistsjukgymnast Charlotta Lans

2021-02-03 09:54

Distrikt Kalmar