Kalmar – Fysioterapeuterna

Välkommen till Distrikt Kalmar

Ett hållbart arbetsliv, lön och kompetensutveckling är några av frågorna som Fysioterapeuterna vill driva. Tillsammans kan vi påverka arbetsgivare och politiker med hur framtidens fysioterapeuter ska kunna bidra på bästa sätt.

För att kunna påverka krävs det ett lokalt engagemang.

Brinner du för någon fråga?

Kom och var med i Distrikt Kalmars styrelse!

Ju fler vi är – desto högre röst har vi! Frågorna berör oss alla oavsett var du är yrkesverksam idag!

Kontakta Valberedningen eller någon i Styrelsen

Information

Fysioterapeuternas påverkanscirkel

2022-05-17 16:56

Distrikt Kalmar

Arbetsgivare som betalat namnbytet

2022-04-01 19:00

Distrikt Kalmar

Disputerade specialistsjukgymnast Charlotta Lans

2021-02-03 09:54

Distrikt Kalmar