Kalmar – Fysioterapeuterna

Välkommen till Distrikt Kalmar

Vårt distrikt liksom förbundets övriga distrikt har sin egen styrelse som på uppdrag av medlemmarna driver verksamheten. På så sätt är det medlemmarnas egna förutsättningar som bestämmer hur Fysioterapeuterna arbetar lokalt.

Information

Fysioterapeuternas påverkanscirkel

2022-05-17 16:56

Distrikt Kalmar

Arbetsgivare som betalat namnbytet

2022-04-01 19:00

Distrikt Kalmar

Disputerade specialistsjukgymnast Charlotta Lans

2021-02-03 09:54

Distrikt Kalmar