Studiecirkel LÖN – Fysioterapeuterna

2022-05-17 16:56

Distrikt Kalmar

Fysioterapeuternas påverkanscirkel

Under våren har styrelsen gått förbundets studiecirkel ”Fysioterapeuternas påverkanscirkel” som har genomförts i samarbete med studieförbundet Sensus.

Studiecirkel2022

Studiecirkeln har genomförts med tre digitala träffar och avslutades med en fysisk träff. Under träffarna har vi fått mycket ny kunskap kring hur vi som styrelse ska tänka kring påverkan som till exempel vilka det är vi ska försöka påverkan och på vilket sätt.

Styrelsen har beslutat oss att fokusera på påverkansarbete kring lön kopplat till kommunerna i distriktet. Det som kommer att genomföras är utbildning för arbetsplatsombuden vilket kommer att ske under hösten 2022. För att få en bättre grund och veta vilket behov som finns planerar vi att genomföra en enkät för att bättre kunna planera våra utbildningsinsatser. Under hösten planeras för träffar, både digitala och även en fysisk träff. Utbildningsinsatserna kommer att utvärderas under våren 2023, efter lönerevisionen har genomförts.

Vi kommer att använda oss av förbundets gemensamma yrkanden som rådet för Arbetsliv och avtal har tagit fram.

Senaste nyheterna

Fysioterapeuternas påverkanscirkel

2022-05-17 16:56

Distrikt Kalmar

Under våren har styrelsen gått förbundets studiecirkel ”Fysioterapeuternas påverkanscirkel” som h...

Arbetsgivare som betalat namnbytet

2022-04-01 19:00

Distrikt Kalmar

Dessa arbetsgivare har betalat namnbyte för sina medarbetare i Kalmar län:

Disputerade specialistsjukgymnast Charlotta Lans

2021-02-03 09:54

Distrikt Kalmar

Fredagen den 29 januari disputerade specialistsjukgymnast Charlotta Lans vid Linköpings...