Företagarna – Fysioterapeuterna

Företagarna

Fysioterapeuterna Distrikt Kalmar saknar nu representant i Rådet för företagande.  Finns intresse kontakta någon i styrelsen.

Lyckat möte den 13 november 2017 med privatpraktiserande från delar av länet.

Minnesanteckning möte med Beställarenheten Kalmar 180214