Region Kalmar Län – Fysioterapeuterna

Region Kalmar Län

Här hittar ni information om Region Kalmar Län inom Fysioterapeuterna i Distrikt Kalmar.

Distriktstyrelsen saknar idag Regionalt anställda medlemmar. Har du ett engagemang och Vill bidra, ta kontakt med oss

 

Kalmar@fysioterapeuterna.se

Förtroendeuppdragen arbetsplatsombud och skyddsombud ska distiktsstyrelsen anmäla till förbundet OCH berörd arbetsgivare. Kontakta därför alltid ordförande eller förhandlingsrådet för att få hjälp med detta.

Tänk också på att när du avslutat ett förtroendeuppdrag ska detta avanmälas till distriktsstyrelsen som gör avanmälan till din arbetsgivare. Själv ska du avregistrera dig i förbundets register. Anmäl/avanmäl nytt förtroendeuppdrag