Styrelsemöte – Fysioterapeuterna

Styrelsemöte

Minnesanteckningar från Fysioterapeuterna Distrikt Kalmars styrelsemöten.

Distriktsstyrelsen behöver växa och vi behöver bli flera för att kunna påverka i region, kommuner och privata och göra skillnad. Har du ett engagemang och Vill bidra - Kontakta Caroline eller Kristina, det är vi som sitter i styrelsen nu.

Näsa styrelsemöte planeras vara digitalt och preliminärt den 11/9 klockan 16. Vill du vara med?  kontakt via mail Kalmar@fysioterapeuterna.se

Styrelsemöte 230515

Styrelsemöte 230307


 Styrelsemöte 221010

Styrelsemöte 220823

Styrelsemöte 220515 

 Styrelsemöte 220302

Budgetplan 2022


 Styrelsemöte 211006

Styrelsemöte 210908

Styrelsemöte 210616

Styrelsemöte 210427

Styrelsemöte 210203

Styrelsemöte 201209

Budgetplan 2021


Styrelsemöte 201001

Styrelsemöte 200820

Styrelsemöte 200611

Styrelsemöte 200514

Styrelsemöte 200205

Verksamhets och Budgetplan 2020

Styrelsemöte 191112