Kronoberg – Fysioterapeuterna

Välkommen till Distrikt Kronoberg

Vårt distrikt liksom förbundets övriga distrikt har sin egen styrelse som på uppdrag av medlemmarna driver verksamheten. På så sätt är det medlemmarnas egna förutsättningar som bestämmer hur förbundet arbetar lokalt.

Här finns bland annat information och styrelseprotokoll. Saknar du något eller har synpunkter, hör gärna av dig så kan vi sprida information till fler.

Kontakt

Kontakta Distrikt Kronobergs styrelse på kronoberg@fysioterapeuterna.se

Väl mött!
Distriktsstyrelsen Kronoberg

Protokoll

Här hittar du protokoll från distriktsstyrelsens möten och distriktets årsmöten.

Årsmöte

Här nedan hittar du minnesanteckningar, Verksamhetsberättelser och Budgetplaner från Fysioterapeu...

Styrelsen

Här finns kontaktuppgifter till styrelsen i Distrikt Kronoberg.