Aktuellt – Fysioterapeuterna

Aktuellt

13 september 2023 ägde årsmöte rum och en styrelse kunde väljas i distrikt Norrbotten. Läs protokollet här