Styrelsemöte – Fysioterapeuterna

Styrelsemöte

11 december 2023

Plats: Plats; Teams

Distrikt Norrbotten

Kommande händelser

feb
29

29 februari 2024, 15:00

Inbjudan till årsmöte

Stadsvikens hälsocentral i Luleå/digitalt

Distrikt Norrbotten