Skåne – Fysioterapeuterna

Distrikt Skåne

Välkommen till distrikt Skånes hemsida! Vårt distrikt, liksom förbundets övriga distrikt, har sin egen styrelse som på uppdrag av medlemmarna driver verksamheten utifrån kongressens fattade beslut och lokala behov. Detta medför att det är medlemmarna som kan påverka hur Fysioterapeuterna arbetar lokalt.

Kontakt

Kontakta Distrikt Skånes styrelse på skane@fysioterapeuterna.se

Har du behov av facklig rådgivning eller stöd? Vill du engagera dig fackligt? Du kan ta kontakt med oss på frad.skane@fysioterapeuterna.se

Följ oss gärna på Instagram här!

Styrelsearbete

Distriktsstyrelsen väljs vid årsmötet och ledamöterna har uppdraget ett eller två år i taget....

Fackligt arbete

Fackligt förtroendevald representerar förbundets medlemmar och ska därför utses av dessa på...

Region Skåne

Fakta om Region Skåne

Kommun

Skåne består av 33 kommuner som alla är egna arbetsgivare med kollektivavtal. Har du frågor...

Företagare

Rådet för företagare är förbundets representanter för egenföretagare inom professionen i respekti...

Privatanställda

Många fysioterapeuter i Skåne är anställda av privata arbetsgivare. Det är viktigt att välja en...

Årsmöte i Distrikt Skåne

Distriktsstyrelsen kallar till digitalt årsmöte 2024

Aktuellt

Medlemsbrev 3 2023

2023-10-20 07:03

Distrikt Skåne

Medlemsbrev 2 2023

2023-06-19 12:03

Distrikt Skåne

Medlemsbrev 1 2023

2023-03-24 12:03

Distrikt Skåne