Årsmöte – Fysioterapeuterna

Årsmöte i Distrikt Skåne

Distriktsstyrelsen kallar till digitalt årsmöte 2024

Kallelse till årsmöte i Distrikt Skåne

Distriktsstyrelsen kallar till årsmöte 2024

Tid: 6 februari kl. 17:00 – 18:30

Plats: digitalt på Teams

Som medlem i Fysioterapeuterna kallas du till årsmöte i distrikt Skåne. Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar och det är nu viktigare än någonsin att samlas för att planera hur vi tillsammans kan påvisa fysioterapeuternas bidrag till nutidens och framtidens hälso- och sjukvård. Är du nyfiken på vad distriktsstyrelsen har sysslat med under 2023 och intresserad av att delta i planeringen för 2024? Anmäl dig!

Vi startar mötet kl. 17:00 I samband med årsmötet bjuder vi in till en föreläsning med rubriken ”Fysioterapeuten – viktig i det hälsofrämjande arbetet”. Föreläsare är Helene Henriksson, som fick utmärkelsen årets Fysioterapeut 2023. På årsmötet presenterar distriktsstyrelsen verksamheten som bedrivits under 2023. Därefter väljer årsmötet ledamöter till distriktsstyrelse 2024 och en preliminär verksamhetsplan för 2024 presenteras. Det är under denna punkt vi kan ha dialog och du som medlem kan bidra med dina synpunkter för distriktsstyrelsens verksamhet det kommande året. Detta år ska årsmötet även välja kongressombud för den kommande mandatperioden. Allt material publiceras på hemsidan 14 dagar innan mötet.

VÄLKOMMEN med din anmälan till skane@fysioterapeuterna.se senast 26 januari. Du behöver uppge namn, arbetsplats och mailadress i din anmälan, så vi kan skicka teamslänk några dagar innan årsmötet. För att underlätta fastställande av röstlängden önskar vi att du sitter vid egen dator. Tänk på att anmälan är bindande, vid förhinder lämna återbud till mailadressen ovan.

Om du redan nu har någon fundering som du vill ta upp och diskutera på årsmötet, skicka mail till distriktsordförande, så finns det möjlighet att förbereda ärendet i förväg, om så skulle behövas.

Inbjudan till detta möte skickas till samtliga medlemmar i Skåne oavsett anställningsform. Vi hoppas på stor uppslutning, intressanta input och diskussioner. Att lämna synpunkter och delta i diskussioner är riskfritt, synpunkterna föranleder inte per automatik uppdrag av något slag.

Vi välkomnar ditt deltagande!

Distriktsstyrelsen i Skåne