Årsmöte – Fysioterapeuterna

Årsmöte i Distrikt Skåne

Distriktsstyrelsen kallar till digitalt årsmöte 2023

Kallelse till årsmöte i Distrikt Skåne!

Distriktsstyrelsen kallar till årsmöte 2023.
Tid: 7 februari kl. 17:00-18:30
Plats: Digitalt via Teams

Du som medlem i Fysioterapeuterna hälsas välkommen till årsmöte och föreläsning i distrikt Skåne. Vi ser fram emot att träffas på detta digitala möte.

På mötet presenteras distriktsstyrelsen och den verksamhet som bedrivits under 2022. Årsmötet väljer ledamöter till distriktsstyrelse 2023 och vi presenterar en preliminär verksamhetsplan med identifierade fokusområden samt vårt påverkansarbete för 2023.

Inför årsmötet har du möjlighet att i förväg anmäla in frågor till samma adress där du anmäler dig. Vi vill ha frågorna senast 16/1. Passa på att lyfta synpunkter och tankar om vad Fysioterapeuterna i Skåne ska fokusera och lägga kraft på under det kommande året.

Årets föreläsare är Mathias Andersson, doktorand vid Institutionen för hälsa och välfärd, Högskolan Dalarna. Han är engagerad vid Högskolans Magisterprogram i Fysioterapi och har en roll som ordförande i Smärtsektionen inom förbundet. Mathias har varit med och drivit frågor kring hur hälso- och sjukvårdsinsatser bör bli belysta ur vidgade perspektiv för att därigenom påvisa den tydliga kopplingen mellan fysioterapi och hälsorelaterade hållbarhetsfrågor. 

Föreläsningen med titeln "Fysioterapi - ett hållbart alternativ i en framtida hälso- och sjukvård" åskådliggör relationen mellan fysioterapi, kropp, hälsa och omgivning ur etthistoriskt, nutida och framtida perspektiv samt lyfter fram hur fysioterapi kopplas till hållbar utveckling. Fysioterapeuter har via sin enastående funktion därmed en central och unik roll i omställningen mot framtidens hälso- och sjukvård!

Välkommen att vara en del i denna inspirerande föreläsning!

Din anmälan med namn och arbetsplats skickar du till skane@fysioterapeuterna.se senast den 30 januari. Ange den mailadress som du önskar få inbjudan till, så skickar vi en Teamsinbjudan

Dokumenten inför årsmötet publiceras här nedan två veckor innan mötet.

Varmt välkomna! 

Distriktsstyrelsen i Skåne