Fackligt arbete – Fysioterapeuterna

Fackligt arbete

Fackligt förtroendevald representerar förbundets medlemmar och ska därför utses av dessa på arbetsplatsen. Skyddsombudet har arbetsmiljöperspektivet för samtliga medarbetare på arbetsplatsen oavsett facklig tillhörighet.

Är du intresserad av att ta på dig ett fackligt uppdrag på din arbetsplats som arbetsplatsombud/fackligt förtroendevald och/eller bli skyddsombud kontaktar du distriktsstyrelsen, i första hand regionalt förhandlingsansvarig.

Distriktsstyrelsen ska göra den formella anmälan av ditt uppdrag och mandat till din arbetsgivare och till fysioterapeuternas kansli. Det är också viktigt att du åter tar kontakt med styrelsen när du väljer att avsluta ett uppdrag som arbetsplatsombud/fackligt förtroendevald och/eller skyddsombud så att vi kan avanmäla detta till arbetsgivaren.

Vid behov av facklig rådgivning och stöd kontakta i första hand ditt arbetsplatsombud, dvs Fysioterapeuternas fackligt förtroendevalda på din arbetsplats. Arbetsplatsombuden kan vända sig till våra två regionalt förhandlingsansvariga för vidare stöd och rådgivning i olika fackliga frågor. Naturligtvis får du som medlem också söka råd och stöd via direktkontakt. Tveka inte att höra av dig.