Företagare – Fysioterapeuterna

Företagare

Rådet för företagare är förbundets representanter för egenföretagare inom professionen i respektive distrikt, oavsett om man verkar inom LOF, på vårdavtal eller i helt privat regi.

Till oss kan du vända dig med frågor som rör ditt företagande och få hjälp och stöd i kontakt med landstinget eller annan huvudman. Förutom att representera förbundets medlemmar i Region Skånes samverkansorgan för privata vårdgivare, deltar företagarråden också i förbundets företagarråd centralt. Vi är länken mellan företagare, distriktsstyrelsen och förbundets kansli och förbundsstyrelsen.

För att du som medlem och företagare skall få ta del av våra informationsutskick är det viktigt att du har korrekt mailadress anmäld till medlemsregistret. Detta kontrollerar du på Min sida efter inloggning, alternativt kontaktar du medlemsregistret på medlemsregistret@fysioterapeuterna.se 

Nuvarande företagarråd i Distrikt Skåne

Ylwa-Li Eklund (distriktsstyrelseledamot): foretagarradskane@gmail.com