Kommun – Fysioterapeuterna

Kommun

Skåne består av 33 kommuner som alla är egna arbetsgivare med kollektivavtal. Har du frågor kontaktar du i första hand ditt arbetsplatsombud, din lokala fackligt förtroendevalda.

Det finns en sluten grupp på Facebook som vänder sig till Skånes lokalfackligt förtroendevalda. Är du förtroendevald kan du söka upp gruppen: "Fysioterapeuterna förtroendevalda i Skånes kommuner". Ansvarig för gruppen är styrelseledamot Julia Sundström.