Privatanställda – Fysioterapeuterna

Privatanställda

Många fysioterapeuter i Skåne är anställda av privata arbetsgivare. Det är viktigt att välja en fackligt förtroendevald för Fysioterapeuterna på dessa arbetsplatser för att tillvarata medlemmarnas intresse.

Det finns olika centrala kollektivavtal för privat sektor och dessa är viktiga att känna till som fackligt förtroendevald och anställd. Varje arbetsplats med fler än fem medarbetare ska också utse ett skyddsombud. Som medlem är du alltid välkommen att kontakta regionalt förhandlingsansvarig vid behov av rådgivning och stöd.

Regionalt förhandlingsansvarig kan kontaktas på frad.skane@fysioterapeuterna.se