Verksamhet – Fysioterapeuterna

Verksamhet

Här finns dokument från årsmöten i Distrikt Sörmland.

Protokoll från årsmötet 2022-03-15

Årsmöte 2022.pdf 

Verksamhetsberättelse för 2021

Verksamhetsberättelse för distrikt Sörmland 2021.docx