Verksamhet – Fysioterapeuterna

Verksamhet

Här finns dokument från årsmöten i Distrikt Sörmland.

Protokoll från årsmötet 2023-03-07

Årsmöte protokoll 2023.pdf

Verksamhetsberättelse för 2022

Verksamhetsberättelse för distrikt Sörmland 2022.pdf