Stockholms Privata Fysioterapeuter – Fysioterapeuterna

Stockholms Privata Fysioterapeuter

Vi är privata fysioterapeuter med LOV och LOF avtal i Region Stockholm. Bilden visar nuvarande styrelse, 2024. Här lägger vi upp vad som är aktuellt i regionen.

Stockholms privata fysioterapeuter

Är en grupp fysioterapeuter som jobbar på avtal med LOV och LOF. Vi arbetar löpande för att påverka och förbättra vår arbetsvillkor genom möten bland annat med EVA enheten/HSF. Vi har bland annat sedan pandemins början arbetat för digitala besök, och har sedan många år kämpat för att utöka flytträtten.  Vi representeras i flera olika forum så som Branschrådet, Företagarrådet, Samverkansgrupper och samtal med politiker. Sedan ett år har vi utökat samarbetet med distrikt Stockholm - där alla fysioterapeuter under olika avtal kan mötas för samråd (sjukhus, PVR, LOV/LOFare). Vi ser detta som mycket positivt för att stärka hela kåren. Vi lägger stor kraft på att få ett så gott utfall som möjligt gällande God och Nära Vård- utredningen.

Mejla gärna till vår mejladress stockholmsprivata@fysioterapeuterna.se