Styrelse – Fysioterapeuterna

Presentation av styrelsen

Här kommer en presentation av styrelse för Stockholms Privata Fysioterapeuter.

Ordförande Ann-Mari Lidström

Arbetsplats: Kungens Kurva Sjukgymnastik
Tel arbete 08 710 15 99
Tel mobil 070 825 64 35
am.lid@live.se

Jag är privatpraktiserande med samverkansavtal. Jag arbetar med smärta från rörelse- och stödjeorganen, OMT steg III, Idrottsmedicin steg II och akupunktur. Jag arbetar även aktivt inom Svenska handbollsförbundet med bl.a. utbildning samt ingår i SHF medicinska kommitté. 

Jag vill verka för att privata sjukgymnasters stora kompetens kommer allmänheten till godo. Jag vill också få en inblick i Hälso- och Sjukvårdsnämndens struktur och lobba för fortsatt samarbete med oss privatpraktiserande sjukgymnaster.  

Ledamot Anna Marinos
 

Arbetsplats: Rehabtjänst
S:t Eriksgatan 48 G, Stockholm
Tel 070 775 03 04
annab4@hotmail.com

Jag tog examen vid Karolinska Institutet 1998. Sedan 2003 arbetar jag som privat sjukgymnast och sedan 2011 på LOF. Jag köpte en etablering och arbetar med smärta och skada från rörelse- och stödjeorganen. 

Jag ingår i styrelsen för Stockholms Privata Fysioterapeuter vilket är mycket lärorikt. Jag vill genom mitt styrelsearbete påverka vår framtid så att vår kompetens tas om hand på bästa möjliga sätt och även belysa vår viktiga roll i samhället.

Ledamot Magdalena Rosengren         

Arbetsplats: Lidingö Fysioterapi AB
Herserudsvägen 5, 4 tr, 181 50 Lidingö
Tel 08 731 66 50
magdalena@lidingofysioterapi.se

Magdalena Rosengren, arbetar sedan 2012 på Lidingö Fysioterapi mestadels med led/muskelrelaterade besvär. Har även utbildat mig inom ergonomi vilket varit bra i pandemin när många har arbetat hemifrån. Sitter i styrelsen för Privata Fysioterapeuter sedan 6 år tillbaka. När jag inte arbetar umgås jag gärna med familjen, tränar och spelar golf. Jag har valt att engagera mig i styrelsen då jag hoppas på att med en god dialog med landstingets tjänstemän, politiker och kollegor kunna verka för att vi fortsatt får arbeta med våra patienter på bästa möjliga sätt.

Ledamot Ann Hafström Arbetsplats:Aktiv Hälsa Kliniken 
Experimentgatan 7, 4 trp.
Tel 0733 421778                                                                         
ann.hafstrom@gmail.com

Jag arbetar som privat fysioterapeut/sjukgymnast sedan 35 år tillbaka och då jag köpte en etablering som krävdes för att kunna arbeta på en stor blandad läkar-sjukgymnastmottagning. Har sedan dess arbetat på Rehabtjänst, och olika företagshälsovård-enheter, som Sveriges Radio och SAS. Driver nu sedan 12 år tillbaka Aktiv Hälsa Kliniken i Sickla, där fokus är förutom OMT-behandlingar (har steg 3-examen sedan länge tillbaka), barn och ungdomar med överbelastningssymtom. Jag har också arbetat på HSF med projektet ”Ögat på Sjukskrivning” under tre års tid, och i FaR-projektet på Akademiskt primärvårdscentrum 2011–2018. Under tio års tid har jag varit lokalpolitiskt engagerad i moderaterna.

Jag månar om yrket som fysioterapeut, och brinner för kåren och den insats som vi gör i vården. Att vi ska få ett värdigt erkännande med hög status känns som en självklarhet i framtidens hälso-och sjukvård. Jag arbetar i styrelsen för Stockholms Privata Fysioterapeuter sedan våren -20.

Min målsättning är att påverka region, politiker och allmänhet så att så många som möjligt får kännedom om vår kompetens. Jag vill informera om våra kvalifikationer så att vi bättre kan utnyttjas som den resurs vi är i framtidens hälso- och sjukvård. Jag vill tydligare visa på hur vi står för kontinuitet och trygghet för patienterna och att våra insatser är kostnadseffektiva och av god kvalitet.

Ledamot Anna-Karin Wikström

Arbetsplats:Idrottmedicinska klinken Bosön 
Bosövägen, 181 47 Lidingö
Tel 0703 134557
akwikstrom@yahoo.se

Jag jobbar sedan 2006 på Idrottsmedicinska kliniken Bosön. Jag har varit privatpraktiker sedan 1993.
Jag jobbar främst med Idrottsskador hos barn och ungdomar samt med barnortopedi. Jag sökte mig till barnen men fick god hjälp när mina egna döttrar började idrotta. Jag började som ideell föräldrafysioterapeut i gympahallen, fick allt fler barn till kliniken och hamnade som landslagsfysioterapeut för damlandslaget i Artistisk Gymnastik. Nu jobbar jag mer med övergripande frågor gällande skadeförebyggande och skadeproblematik mot Gymnastikförbundet.
Jag föreläser och håller kurser om barn med idrottsskador och deras rehabilitering för fysioterapeuter. Jag föreläser också för gymnaster, deras tränare och föräldrar om den tränande, växande och många gånger överbelastade unga kroppen.
Efter över 30 år i yrket har jag inte tröttnat, tvärtom blir jobbet roligare ju fler år man jobbar eftersom man hela tiden utvecklas, utbildar sig och förbättras i sitt yrke. Barnen och ungdomarna ger så mycket tillbaka!
Jag har sökt mig till Stockholms privata fysios eftersom jag vill värna om vår kår, öka förståelsen hos politiker och landsting för hur mycket kunskap vi faktiskt besitter och hoppas på att kunna påverka så att framtidens fysioterapeuter kan få jobba med god kvalitet i ett attraktivt arbete där man också har en skälig lön.
Efter ett år i SPF har jag fått rejält med mersmak för att fortsätta jobba med detta!

Ledamot Belinda Sarlilja

 

Arbetsplats: Huddinge Sjukgymnastik
Lunastigen 3
141 44 Huddinge
Tel 08-121 444 48
www.huddingesjukgymnastik.se
belinda.sarlilja4@gmail.com

Jag arbetar som privat sjukgymnast inom vårdavtal sedan 2016 på Huddinge Sjukgymnastik. Jag har specialistkompetens i sjukgymnastik inom neurologi. Jag har tidigare arbetat inom akutsjukvård på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.
Sedan i våras ingår jag i styrelsen för Stockholms Privata Fysioterapeuter.

Ledamot Maria Thorberg

 

Arbetsplats: Huddinge Sjukgymnastik
Lunastigen 3
121 44 Huddinge
Tel arb 08-121 444 48 
maria.thorberg@gmail.com

Jag tog examen 1995 på Karolinska Institutet. Efter några år med olika vikariat fick jag fast tjänst på Norrmalms Rehabenhet. Jag jobbade med äldre på olika typer av särskilt boende och trivdes mycket bra. Där väcktes intresset för den åldrande människan, en komplex och utmanande patientgrupp som är otroligt stimulerande att arbeta med.

2001 blev jag privatpraktiserande sjukgymnast på Fältöverstens sjukgymnastik, först som vikarie på etablering, sedan med samverkansavtal. Inriktningen rörelse/stödje rehab i kombination med neurologisk rehab blev successivt mer riktat mot målgruppen äldre.
2016 erhöll jag specialistkompetens i Äldres hälsa vilket möjliggjorde ett avtal med Regionen inom LOV. Sedan 2015 arbetar jag på specialistmottagningen Huddinge Sjukgymnastik.

Jag drivs av ett engagemang för vår yrkeskår, för att våra breda respektive nischade kompetenser verkligen ska tas tillvara. Påverkansarbete har möjliggjorts som styrelsemedlem i sektionen för Äldres hälsa 2009-2013, som representant för Äldres hälsa i Samverkansgrupp med Region Stockholm sedan 2018 och nu sedan 2021 som ledamot i styrelsen för Stockholms Privata Fysioterapeuter.