Styrelse – Fysioterapeuterna

Styrelse

Kontaktuppgifter och presentation av styrelsen i Distrikt Stockholm

Ordförande, Distriktsrådsledamot 

Alexandra Wittborg 

Kontakt: alexandra_wittborg@hotmail.com

Jag tog min examen från fysioterapeutprogrammet i juni 2022 och har under min studietid varit verksam inom förbundet som vice ordförande i studentsektionen. Jag hoppas kunna bidra till styrelsen främst med att skapa en stabil bro mellan studentlivet och arbetslivet men även främja distriktets samarbete med studentsektionen i förbundet och fysiosekionen inom Karolinska Institutets kårorgan.

 

Vise ordförande och regionalt förhandlingsansvarig
Thomas Airio

Arbetsplats: Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
Tel mobil: 070 484 60 52
E-post: frad.stockholm@fysioterapeuterna.se elller thomas.airio@regionstockholm.se


Jag arbetar på Sachsska barn och ungdomssjukhuset på SÖS sedan 1999. Jag har varit aktiv i Sektionen för Habilitering och pediatrik sedan 2013. Jag tror att det är viktigt att knyta Fysioterapeuternas två ben (det fackliga benet och professionsbenet) närmare varandra. Jag tror att vi har mycket att lära av varandras sätt att leda och utveckla verksamheten för våra medlemmar.

 

Sekreterare

Carolina Eriksson

Arbetsplats: Fysioterapeut/Ergonom inom Företagshälsovård Previa
E-post: carolina.eriksson@previa.se 


Jag arbetar inom företagshälsovård, och arbetar med att hjälpa individer med belastningsbesvär i muskler och leder. I mitt arbete ingår också att utbilda grupper inom ergonomi och utföra riskbedömningar i förhållande till belastningar på kroppen vid arbete. Jag väljer att engagera mig fackligt då vi är starkare tillsammans, när vi engagerar oss i arbetsmiljö och ersättningsvillkor.

Kassör och firmatecknare

Snezana Mirkovic-Kozak

Arbetsplats: Stockholms Sjukhem, Vård- och Omsorgsboende
Tel arbete: 08-122 848 04
E-post: mk.snezana@gmail.com

                                                               

 

 

 

Webansvarig
Matheo Johansson 

Kontakt: matheo.johansson@regionstockholm.se

Ledamot 
Lydia Byfält

Kontakt: lydiabyfalt@hotmail.com

Studentrepresentant
Adjungeras. Kallas till varje möte och deltager i mån av möjlighet.

Företagarrådet 

Karin Josefsson, Magdalena Rosengren och suppleant Anna Marinos. Samtliga från Stockholms Privata Fysioterapeuter.

Valberedning

Vill du eller någon du känner engagera sig i distriktsstyrelsen, hör gärna av dig till valbererdningen inför årsmötet!

Aina Blom, Sammankallande
ainablom@gmail.com

Verksamhetsrevisor

Karin Hammarlid
karin.hammarlid@regionstockholm.se