Fysioterapins dag 2022 – Fysioterapeuterna

Fysioterapins dag 2022

08 september 2022

Plats: SÖS Sal Gentz, gå förbi hiss P på plan 0 och sväng höger 18:00-20:00

Vi vill fira fysioterapins dag tillsammans med dig på vår föreläsningskväll med temat "Internationell hälsa"!

Schema för kvällen
18:00-18:20: Postermingel med lättare förtäring

”Inspiratorisk muskelkraft, lungfunktion och gångförmåga hos sjukhusvårdade och hemmavårdade patienter som genomgått COVID-19 – En observationsstudie”
Carl Hallberg, Leg Fysioterapeut, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

 ”Kvinnors upplevelse av bäckenbottenbesvär & fysioterapeutiskt stöd vid muskelbristning grad II, sex till tolv veckor efter förlossning
– En intervjustudie” 
Malin Hamrin, Leg Fysioterapeut Kvinnokliniken Linköping

"Interbedömarreliabilitet vid användande av Pirani Böhm Sinclair Score för bedömning av barn med Pes-equino-varus-adductus"
Ann Fabricius, Leg. Fysioterapeut, Astrid Lindgrens Barnsjukhus,
Karolinska Universitetssjukhuset Solna

 18:20-18:30: ”Upplevelsen av fysioterapi vid tillfrisknande från ätstörning”
                       Johanna Ahlsten, Leg Fysioterapeut Hela Kroppen Norrmalm

 18:30-19:10: ”Fysioterapi för posttraumatisk stress”
                       Sanne Westerdahl, Leg Fysioterapeut Röda Korset Uppsala

 19:10-19:15: Bensträckare

 19:15-20:00: “Utvecklas som fysioterapeut genom att arbeta som volontär i ett                                     utvecklingsland”
                       Tobias Cronér, Leg Fysioterapeut, Skandinaviska Läkarbanken

 Vi kommer att bjuda på enklare förtäring (i stil med matig macka) samt dryck! Du kan delta fysiskt eller digitalt, anmäl dig via länken senast 1/9 och skicka eventuella frågor till stockholm@fysioterapeuterna.se

Varmt välkommen!
Styrelsen Fysioterapeuterna Distrikt Stockholm
genom ordförande Rebecca Tronarp

Kommande händelser

mar
08

08 mars 2024

Samverkansutbildning

SÖS

mar
12

12 mars 2024

Planeringsdag Distrikt Sthlm

mar
14

14 mars 2024

Skyddsombudsutbildning

14-15 Mars 2024 på SÖS