Årsmöte 2021-22 – Fysioterapeuterna

Årsmöte 2021-22

Årsmötet hölls torsdagen den 17 februari 2022, klockan 18:00. Digital träff på Teams.

Handlingar till årsmötet

 

Cecilia Winberg presenterade på årsmötet. Hennes presentation hittar du på länken nedan:

Nära Vård Uppsala

Valberedningens förslag 2022

Enligt förbundets stadgar väljer årsmötet styrelse. Styrelsen äger rätten, att inom sig fördela...

Verksamhetsberättelse 2020-2021

Styrelsen för Fysioterapeuterna-Distrikt Uppsala, får angående sin verksamhet för perioden...

Preliminär verksamhetsplan 2022

Syfte/mål - Vad vill vi uppnå? Att fortsätta ha kontinuerligt styrelsearbete. Att vi i distriktet...

Årssammanställning 2020/2021

Period: 2020-10-01 - 2021-12-31