Årssammanställning 2020/2021 – Fysioterapeuterna

Årssammanställning 2020/2021

Period: 2020-10-01 - 2021-12-31

Summa tillgångar periodens början:        22 351 kr

Årets resultat:                                              - 996 kr

Summa tillgångar vid årets slut:                21 355 kr

Intäkt distriksanslag:                                     23 000 kr

Kostnad enligt bokföring

Förtäring                                                         2 120 kr

Förlorad arbetsinkomst                              13 207 kr

Milersättning                                                  774 kr

Representation/uppvaktning                    1 400 kr

Porto/bankavgifter                                       1 170 kr

Övrigt/p-avgift                                               306 kr

Summa:                                                           23 996 kr

 

Distriktskassör: Ewa Larsson ewa.lar01@gmail.com