Styrelse – Fysioterapeuterna

Styrelse

Styrelsen i Distrikt Uppsala

Ordförande

Svarar på frågor om distriktets och förbundets verksamhet. Svarar även på anställnings-, löne- och verksamhetsfrågor för Uppsala kommun.

Ewa Larsson

 

Sekreterare

Emma Sandelin

 

Kassör

Ewa Larsson

 

Webbredaktör

Pia Liljefors

 

FoU-ledamot

Svarar på frågor om forskning, utveckling och förbundets specialistordning.

Cecilia Montgomery

 

Avtal och förhandlingar

Svarar på frågor om förhandlingar och avtal.

Jonna Niemelä

-

Magnus Andersson

Ledamöter

Ibro Ribic

-