Årsmöte 2023 – Fysioterapeuterna

Årsmöte 2023

Årsmötet höll torsdagen den 9 februari 2023, via Teams samt fysiskt på Fysioterapins lokaler på Akademiska sjukhuset. 

Inbjuden föreläsare - Jacob Gudiol

Jacob Gudiol, fysioterapeut samt "Årets folkbildare 2022", föreläste under rubriken ”Vetenskap, pseudovetenskap och det där mitt emellan”.

Handlingar till årsmötet

Valberedningens förslag 2023

Enligt förbundets stadgar ska valberedningen lämna förslag till styrelse. Den valda styrelsen...

Verksamhetsberättelse 2022

Styrelsen för Fysioterapeuterna-Distrikt Uppsala, får angående sin verksamhet för perioden...

Preliminär verksamhetsplan 2023

Syfte/mål - Vad vill vi uppnå? Att fortsätta ha kontinuerligt styrelsearbete. Att vi i distriktet...

Årssammanställning 2022

Period: 2022-01-01 - 2022-12-31