Årssammanställning 2022 – Fysioterapeuterna

Årssammanställning 2022

Period: 2022-01-01 - 2022-12-31

Summa tillgångar periodens början: 21 355 kr

Årets resultat: 16 090 kr

Summa tillgångar vid årets slut: 37 445 kr

Intäkt distriktsanslag: 27 000 kr

Kostnad enligt bokföring:

  • Förtäring: 3 678 kr
  • Lokal/konferens: 4 318 kr
  • Förlorad arbetsinkomst: 714 kr
  • Gåvor/bidrag: 600 kr
  • Porto/bankavgifter: 1 600 kr
  • Summa: 10 910 kr 

Distriktskassör: Ewa Larsson ewa.lar01@gmail.com

 

Ladda ned som PDF