Preliminär verksamhetsplan 2023 – Fysioterapeuterna

Preliminär verksamhetsplan 2023

Syfte/mål - Vad vill vi uppnå?

Att fortsätta ha kontinuerligt styrelsearbete.

Att vi i distriktet ska ha representation i förbundets råd för Arbetsliv och avtal samt Distriktsordföranderåd.

Att fortsätta vara tillgängliga - att föra ut respektive hämta in information från medlemmarna.

Att det finns fackligt förtroendevalda på samtliga arbetsplatser.

Att upprätthålla en hög facklig kunskapsnivå hos förtroendevalda.

Att samverka mellan distriktets löneförhandlare inför löneöversyner.

Att öka kunskap om lönefrågor hos medlemmarna.

Att medlemmarnas arbetsmiljö och villkor möjliggör ett patientsäkert och hållbart yrkesutövande.

Att följa arbetet med kompetensmodeller hos lokala vårdgivare som jobbar med modellen bl a Region Uppsala och Uppsala kommun - Vård och omsorgsförvaltningen.

Att fysioterapeutstudenterna ska ha optimal information om fackliga frågor innan de går ut på arbetsmarknaden.

Att öka kunskap bland makthavare om behov av fysioterapeuter i Hälso- och sjukvården samt vad Fysioterapi kan bidra med.

Att fortsätta omvärldsbevaka bl a via styrelsens representanter och lokalt fackliga arbetsplatsombud.

Att följa och vara delaktiga i arbetet med Nära vård inom förbundet och hos lokala vårdgivare.

 

Distriktsstyrelsen