Valberedningens förslag 2023 – Fysioterapeuterna

Valberedningens förslag 2023

Enligt förbundets stadgar ska valberedningen lämna förslag till styrelse. Den valda styrelsen fördelar därefter uppdragen inom sig. Valberedningen har som tidigare tillfrågat föreslagna på angivna uppdrag, vilket framgår av förslaget. Detta för, att säkerställa, att vi presenterarett förslag som ger den nyvalda styrelsen bästa möjliga förutsättningar. Fortfarande gäller dock, att styrelsen är fri att inom sig omfördela uppdragen.

Styrelse

Ordförande

 • Ewa Larsson (omval)

Sekreterare

 • Emma Sandelin (omval)

Kassör

 • Ewa Larsson (omval)

Ledamot

 • Ibro Ribic (nyval)

FoU-ledamot

 • Cecilia Montgomery (omval)

Avtal och förhandlingar

 • Magnus Andersson (omval)
 • Jonna Niemelä (nyval)

Webbredaktör

 • Pia Liljefors (nyval)

Revisorer

 • Ingrid Hällsten (omval)
 • Boel Hoffman (omval)

Revisorssuppleant

 • Helene Nilsson (omval) 

Föreslagna nyval 

Jonna Niemelä arbetar på Kungsgärdets vårdcentral. Har även en ekonomiutbildning och har tidigare arbetat på banken SEB med organisations- och utvecklingsfrågor. Intresseområden är bland andra utvecklings- och arbetsmiljöfrågor.

Ibro Ribic är idag arbetsplatsombud vid Samariterhemmets  vårdcentral. Engagerad i arbetsplatsnära frågor bland annat inom arbetsmiljö. Har tidigare erfarenhet från styrelsearbete i Dalarnas idrottsförbund. 

Pia Liljefors är idag styrelseledamot. Valberedningen föreslår, att hon blir webbredaktör med ansvar för distriktets hemsida.

Förslagen kan komma att ändras / kompletteras under tiden fram till årsmötet. 

Kontakta gärna valberedningen om du är intresserad av uppdrag eller vill veta mera om vad du kan bidra med.

Valberedning

 • Agneta Engvall, sammankallande
 • Anna Jansson
 • Gunilla Elmgren Frykberg

 

Ladda ned som dokument