Fackliga ombud – Fysioterapeuterna

Fackliga ombud

Lista över förtroendevalda och arbetsplatsombud i distrikt Uppsala

Region Uppsala

Akademiska sjukhuset

Barnsjukhuset

Enköpings lasarett

  • Alexander Sundström

Nära vård och hälsa

Enköping

  • Kerstin Stenmark, Capio VC

Fd Hälsa och Habilitering

Ombud saknas. Sacokontakt Karin Settergren, Psykologförbundet 

Länets kommuner

Östhammars kommun

Knivsta kommun

Enköpings kommun

Håbo kommun

Tierps kommun

Heby kommun

  • Jan-Erik Midthun

Uppsala kommun Vård- och omsorgsförvaltningen

Privata vårdgivare Uppsala kommun