Fackligt arbete – Fysioterapeuterna

Fackligt arbete

Är du intresserad av att ta på dig ett fackligt uppdrag på din arbetsplats som fackligt förtroendevald och/eller bli skyddsombud kontaktar du distriktsstyrelsen.

Fackligt förtroendevald (eller arbetsplatsombud) representerar förbundets medlemmar och ska därför utses av dessa på arbetsplatsen.

Skyddsombudet har arbetsmiljöperspektivet för samtliga medarbetare på arbetsplatsen oavsett facklig tillhörighet.

Distriktsstyrelsen ska göra den formella anmälan av ditt uppdrag och mandat till din arbetsgivare och till Fysioterapeuterna centralt. Det är också viktigt att du åter tar kontakt med styrelsen när du väljer att avsluta ett uppdrag som fackligt förtroendevald och/eller skyddsombud så att vi kan avanmäla detta till arbetsgivaren.

Du kommer att få en gedegen utbildning inom fackliga ämnen för att utföra ditt uppdrag så bra som möjligt. Oftast får man även betald ledig tid från jobbet för att sköta ditt uppdrag.

Vid behov av facklig rådgivning och stöd kontakta i första hand ditt arbetsplatsombud, dvs Fysioterapeuternas fackligt förtroendevalda på din arbetsplats. Arbetsplatsombuden kan vända sig till distriktens styrelse för vidare stöd och rådgivning i olika fackliga frågor. Naturligtvis får du som medlem också söka råd och stöd via direktkontakt med styrelsen. Tveka inte att höra av dig.