Västernorrland – Fysioterapeuterna

Välkommen till Distrikt Västernorrland

Vårt distrikt liksom förbundets övriga distrikt har sin egen styrelse som på uppdrag av medlemmarna driver verksamheten och deras förutsättningar bestämmer hur förbundet arbetar lokalt.

Fysioterapins dag 8 september 2022

Dagen firades i distriktet genom att fackliga företrädare bjöd medlemmar på fika, digital föreläsning ordnades, gratis för medlemmar, och i Sundsvall representerades vi i IN Gallerian där vi delade ut goodiebags till medlemmar som kom och minglade samt delade ut information och ballonger till allmänheten. 

Vi har också passat på att ställa frågor till politiken i samband med Fysioterapins dag. Vi har inte fått svar från alla partier, men från dem vi fått svar publicerar vi här ett dokument (klicka på texten, länkat till dokumentet) där ni kan läsa frågor och svar. Det gemensamma är att de tycker att vi behövs, att vi behöver bli fler och få stöd från arbetsgivaren i vår kompetensutveckling.

Årsmöte 2022 

Distrikt Västernorrland hade årsmöte 16 februari. Läs mer på årsmötets egna sida Kom ihåg att logga in för att se all info. Uppdaterat med handouts från föreläsningen. 

Verksamhetsplan

Distriktets planering för 2022. Vid styrelsemötet 4-5 mars planerade vi aktiviteter utifrån den av årsmötet beslutade verksamhetsplanen. Om dessa planerade aktiviteter kan du läsa i protokollet från mötet.

Distriktsstyrelsen har regelbundna möten

Verksamhetsplanen för 2022 styr vilken verksamhet som bedrivs, men också nya/aktuella frågor som dyker upp under året. Hör gärna av Dig till styrelsen om Du har idéer. Vi har 2-3 möten per termin.

Dagarna blir ljusare och ljusare. Styrelsen tillsammans med medlemmar i distrikt Västernorrland jobbar vidare med påverkansarbete, kompetenshöjning och arbetsrätt!

Kom gärna med förslag och idéer på vad Du tycker Din lokala hemsida skall innehålla.

Kontakta webbansvarig Andreas Hedin
Uppdaterad 2022-10-17

Aktuellt

Kostnadseffektiv fysioterapi vid knäartros

2022-03-14 13:31

Distrikt Västernorrland

Handouts föreläsning Kognitiv svikt

2022-03-05 13:53

Distrikt Västernorrland

Kontakt

Distrikt Västernorrlands styrelse

Adressen till distriktsstyrelsens gemensamma e-postlåda är vasternorrland@fysioterapeuterna.se