Västernorrland – Fysioterapeuterna

Välkommen till Distrikt Västernorrland

Vårt distrikt liksom förbundets övriga distrikt har sin egen styrelse som på uppdrag av medlemmarna driver verksamheten och deras förutsättningar bestämmer hur förbundet arbetar lokalt.

Årsmöte 2023 

Läs mer på årsmötets egna sida. Kom ihåg att logga in för att se all info, t.ex bildspelet från föreläsningen på nästa rad, för den som är inloggad :)


Nyblivna specialister - Vi vill veta

Distirktet har fått en ny specialist - Björn Westerin! Läs mer om honom här! Har du eller någon du känner blivit specialister i år? Är ni medlemmar i Fysioterapeuterna och tillhör distrikt Västernorrland? Låt oss veta i så fall, så att vi kan uppmärksamma detta! Skriv till oss på mail.

Fysioterapins dag 8 september 2022
Dagen firades i distriktet genom att fackliga företrädare bjöd medlemmar på fika och en digital föreläsning ordnades, gratis för medlemmar. I Sundsvall representerades vi i IN Gallerian. Vi ställde även frågor till politiken i samband med Fysioterapins dag. Svar publicerar vi här ett dokument (klicka på texten, länkat till dokumentet). Det gemensamma är att de tycker att vi behövs, att vi behöver bli fler och få stöd från arbetsgivaren i vår kompetensutveckling.

Verksamhetsplan

Distriktets planering för 2022. Vid styrelsemötet 4-5 mars planerade vi aktiviteter utifrån den av årsmötet beslutade verksamhetsplanen. Om dessa planerade aktiviteter kan du läsa i protokollet från mötet.

Distriktsstyrelsen har regelbundna möten

Verksamhetsplanen för 2022 styr vilken verksamhet som bedrivs, men också nya/aktuella frågor som dyker upp under året. Hör gärna av Dig till styrelsen om Du har idéer. Vi har 2-3 möten per termin.

Styrelsen tillsammans med medlemmar i distrikt Västernorrland jobbar vidare med påverkansarbete, kompetenshöjning och arbetsrätt!

Webbansvarig Andreas Hedin

Uppdaterad 2023-03-14

Aktuellt

Specialist - Björn W

2023-02-16 20:22

Distrikt Västernorrland

Specialister - Vi vill uppmärksamma

2022-12-08 12:14

Distrikt Västernorrland

Kontakt

Distrikt Västernorrlands styrelse

Adressen till distriktsstyrelsens gemensamma e-postlåda är vasternorrland@fysioterapeuterna.se