Atlaspriset – Fysioterapeuterna

Atlaspriset

Se senaste årets vinnare och info om priset nedan. Tidigare års vinnare presenteras längre ned.

2020 års vinnare: 
GRATTIS

Marika Augutis, Forskning och Utveckling (FOU) Region Västernorrland. 

Se diplomet och motiveringen

2020 års hederpris: 
GRATTIS

Elisabeth Haraldsson, Ordförande för kommittén för Atlaspriset under 10 år och Ordförande för Fysioterapeuterna i Västernorrland

Se Diplomet och motiveringen här!

Vinnare tidigare år:


2019 års vinnare
GRATTIS

Anna-Lena Grönling, Sjukgymnastiken/Fysioterapin, Örnsköldsviks Sjukhus 
Se Diplomet och motiveringen här!

2018 års vinnare
GRATTIS

Maria Bjurman, Sjukgymnastiken/Fysioterapin, Sollefteå Sjukhus.
För hennes engagemang för patienter med yrsel och driv att förmedla kunskap internt.
Se diplomet och läs den fullständiga motiveringen här.

 

2017 års vinnare - Thomas Torstensson
Grattis! 
Läs nomineringen här

2016
Grattis Jessica Rosdahl
Grattis Susanne Sillerström
Grattis Karolina Jirdén

Motiveringen är det gedigna arbete de tillsammans gjort i projektet ”Trygg hemma” där nyttan av vår profession lyfts fram på ett tydligt och seriöst sätt.

Klicka här för att se diplomet! 
Läs en rapport om projektet här


Kalle från Atlas sjukgymnastik (Göran var med, men hamnade utanför bild) delar ut 2016 års Atlaspris.

 

2015 - Linda Bäck Norrman

Diplom, 2015 års vinnare!

Motivering:
Linda har med sin djupa kunskap om motorik på ett systematiskt sätt undersökt varje elevs möjlighet till utveckling. Hon är väl förtrogen med att även mycket små förändringar i elevens förmåga kan vara en stor vinst för denne, elevens familj och för personalen i skolan.
Hon har långsiktiga planer för var och en som utvärderas och korrigeras regelbundet. Att hela teamets insats är viktigt är självklart för Linda. Därför handleder hon och delar med sig av sin kunskap till andra i elevens närhet.
Framgångarna har resulterat i att ytterligare fysioterapeut anställts i gymnasiesärskola i Sundsvall. Andra särskolor har visat stort intresse av hennes insats.

2014 - Magnus Rönnlund

Diplom 2014

Ber att få gratulera Magnus till årets ATLAS pris på 10.000:-!
Juryn har röstat fram Dig med anl av Din företagsamhet att utveckla primärvårdssjukgymnastens/fysioterapeutens profession, position och nytta på er hälsocentral.
Du bryter ny mark som vi gärna ser får större spridning i länet o hoppas att Du kan inspirera fler att följa efter.
I Sundsvall den 6 september så delas priset ut i samband med att vi har Fysioterapidagen efter vi har haft en dialog med fem av våra landstingspolitiker på Galleri In mitt i Sundsvall.
Än en gång grattis!
Atlas jury/
Elisabeth Haraldsson

2013 - Lotta Jacobsson

Prisutdelning Atlaspriset 2013
Lotta Jacobsson som vann Atlaspriset 2013 vid prisutdelning

Läs motivering till Vinnare Atlas Sjukgymnastpris 2013.

Nominerade till Atlaspriset 2013

Grattis Gunilla Olofsson till Atlas Sjukgymnastpris 2012

Läs motiveringen Vinnare Atlas sjukgymnastpris 2012

 

Grattis Jan Ola Westin till Atlas Sjukgymnastpris 2011

Läs motiveringen 2011

Läs tidningsartikel

 

Atlaspriset har delats ut mellan år 2011 till 2020, dvs i tio års tid. Det som gällde för nominering var: 

Om du vill nominera en eller flera kollegor till Atlaspriset!

 • Den Du nominerar skall t ex :  
 • Ha gjort någon särskild fysioterapeutisk insats som gynnar invånarna i Västernorrland.
 • Öka kunskapen om både ”sällandiagnoser” och andra som är mer frekventa
 • Ha hittat en behandlingsmodell som är patientsäker och kostnadseffektiv
 • Sett till att vi får fler tjänster i syfte att göra det vi som profession kan bidra med
 • Ha gjort något som ingen annan ens tänkt på eller vågat, som för kunskapen om oss framåt.

Hon eller han skall vara medlem i Fysioterapeuterna. Du kan ha anmält samma kollega tidigare – det går bra en gång till!
Man får bara priset en gång
Med vänlig hälsning
Juryn/
Elisabeth Haraldsson

1. Vem kan jag nominera?
Till den eller de som är medlem i Fysioterapeuterna Västernorrland och utfört berömliga insatser av vetenskaplig- eller annan natur som gynnar sjukgymnastkårens utveckling eller för befolkningen i länet utdelar Atlas Sjukgymnastik och Idrottsskadeklinik AB årligen ett pris om 10.000:-.

2. Hur gör jag nu om jag vill nominera?
Varje medlem i Fysioterapeuterna eller annan person utanför Fysioterapeuterna får föreslå lämplig kandidat till priskommittén. Nomineringen skall motiveras.

Se vidare i stadgarna. 

Vi i styrelsen är mycket glada för detta initiativ och hoppas på att många nu lyfter fram sina kollegor som gjort något extra och skickar nomineringen till undertecknad!

I priskommittén ingår:

 • Elisabeth Haraldsson, ordf
 • Elisabeth Hägglund, Övik primärvården
 • Katharina Westberg, Öviks sjukhus
 • Åsa Wikman, Kommunen Sollefteå
 • Kalle Hammargården, Atlas