Styrelsen – Fysioterapeuterna

Styrelsen Västernorrland

OBS! Kontaktuppgifter syns bara om du är medlem och inloggad.

Ordförande och förhandlingsråd


Elisabeth Haraldsson

Kassör

Therese Hörling

 

Övriga ledamöter

 
Maja Uddman


Elin Vedin, företagarrepresentant


Lukas Jensen


Andreas Hedin

 

Ledamot för företagarna

Saknas

Sekreterare 
Maja Uddman

Valberedning

Hanna Själin
och en plats "vakant"

Revisorer

Åsa Burström och Elisabet Gustavsson