Styrelsen – Fysioterapeuterna

Styrelsen Västernorrland

OBS! Kontaktuppgifter syns bara om du är medlem och inloggad.

Ordförande och förhandlingsråd


Elisabeth Haraldsson

Kassör

Therese Hörling

 

Övriga ledamöter

 
Maja Uddman


Julia Andersson Gidö


Mikael Lindroth


Lukas Jensen


Andreas Hedin

 

Ledamot för företagarna

Saknas

Sekreterare 
Maja Uddman

Valberedning

Vakant

Revisorer

Åsa Burström 
Ersättare, vakant