Påverkansarbete – Fysioterapeuterna

Påverkansarbete

Här kan du läsa om en del av det påverkansarbete som pågår via Distrikt Västernorrland och dess medlemmar.

Internationella Fysioterapidagen 

I distriktet firades och uppmärksammades denna dag på olika sätt.

I Örnsköldsvik firades Fysioterapins dag med ett event i entrén på Sjukhuset. Där synliggjordes yrket, namnbytet och våra olika profileringar. Våra yngre besökare lockades av ballongerna och de lite äldre tog tillfället i akt att lyfta olika funderingar och testa några enklare balansövningar. En bra måndag för en yrkeskår i rörelse.

I Sundsvall tog distriktsstyrelsen tillfället i akt genom ett event på Birsta City. Vi synliggjorde yrket och pratade med intresserade medborgare, hjälpte några i rätt riktning för att få kontakt med en fysioterapeut och delade ut ballonger till barn som önskade en grön och fin sådan. 


Annat påverkansarbete från åren som gått
OBS! Allt pågågende arbete listas inte, det är bara exempel. Kontakta gärna styrelsen om Du är intresserad av, eller har förslag kring påverkansarbete!

  • Förslag sammanställda av Fysioterapeuterna, som har beskrivits till ledningen i landstinget vid möten. 
  • Diskussions-PM effektivare resursutnyttjande. Elisabeth hänvisar till detta.
  • Brev från Helena Byström inför löneöversynen 2015. Se länk.
  • Fysioterapins dag firades i Sundsvall genom att distriktsstyrelsen med välkommen hjälp av ett par andra medlemmar i vårt fack fanns i galleria IN och träffade medborgare, samt anordnade en paneldebatt med landstingspolitiker. Efter denna kunde Elisabeth med flera sitta ner med dessa politiker i vårt landsting under ett lunchmöte. Se bild här!
  • 2015 träffade distriktsstyrelsen Lennart Moberg som nu är samordnare i Medborgarpanelen inom landstinget, dvs det mer formella språkröret mellan invånare/ patienter och politiken. Vi pratade med honom om avvikelser gällande risk för patient och/eller kostnadskrävande insatser i verksamheten, och vi presenterade förbättringsförslag. Ni kan förstärka detta för ledningen genom att vara extra flitiga med att skriva avvikelser när ni ser sådant i er verksamhet.
  • Sofie Lidehäll har lett ett påverkansarbete som riktat sig till nyckelpersoner inom elevhälsa/skolhälsovård i Sundsvalls kommun. Detta påverkansarbete har pågått i ett par års tid och det avslutas med ett brev och lite nätverkande på ett seminarium om levnadsvanor i september 2013. Därefter får fröet gro och uppföljning sker på sikt.
  • Elevhälsa, se brev här, kan användas som inspiration och stöd om du själv vill diskutera frågan med en beslutsfattare eller annan intresserad. Varför sjukgymnast i elevhälsan; Påminnelse om sjukgymnast i elevhälsan, och svar från Lars Karlstrand, chef för elevhälsan.
  • Ett Brev till 97 politiker
  • Påverkan i utformandet av huvudvärksriktlinjerna ledde till att sjukgymnasterna som primär instans lyftes fram vid huvudvärk av spänningstyp/nackutlöst utan röda flaggor. 

Tips

Vill du ha argument? Kött på benen? Råg i ryggen?!? Vatten på din kvarn?

Här finns en hemsida med stöd, info och argument presenterat på ett smidigt sätt. Klicka här!