Mötesprotokoll & Verksamhetsplan – Fysioterapeuterna

Mötesprotokoll & Verksamhetsplan

Här finns mötesprotokoll från distriktsstyrelsens möten samt verksamhetsplanen.

De senaste distriktsmötesprotokollen visas på webbsidan. Ambitionen är att protokollen från de senaste cirka tolv månaderna ska finnas tillgängliga här, och att äldre protokoll tas bort. 

Verksamhetsplan