Kalendarium – Fysioterapeuterna

Webinar 10/5

 

INBJUDAN TILL WEBINAR OM

MEKANISK DIAGNOSTIK OCH TERAPI (MDT)

 

Välkommen på inspirationswebinar för fysioterapeuter om arbetssättet Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT), med Erik Hedberg (Leg fysioterapeut, examen inom MDT).

 

MDT är ett arbetssätt som används nationellt och internationellt av fysioterapeuter, för att behandla patienter med smärtproblematik från rörelseapparaten.

 

Detta lunchwebinar kommer att förmedla grundprinciperna i MDT och riktar sig därmed till dig som inte läst någon MDT-kurs, eller till dig som jobbat lite med MDT och vill repetera samt diskutera. Ta gärna med dig dina frågor och funderingar!

 

 

Datum - Onsdagen den 10 maj

Tid - 11:45 till 13:00

 

 

Webinariet är kostnadsfritt och öppet för alla fysioterapeuter. 

 

Länk för anmälan – gå in och anmäl!     

 

https://forms.gle/u7JCdGT3geqEnUbf7

 

OBS! Länk för webinariet kommer att skickas ut en dag innan. 

 

Välkomna!

Önskar Distrikt Västmanland och MDT-sektionen

Webinar 21/9

 

 

Välkomna på LUNCH-WEBINARIET 

”BEHÖVS FYSIOTERAPEUTEN?”

Vart är fysioterapin påväg i framtidens hälso- och sjukvård? Behövs Fysioterapeuten?

I denna föreläsning kommer begreppet hållbar utveckling tas upp i relation till fysioterapi. Docent Annie Palstam, (Göteborgs Universitet samt Högskolan Dalarna) och doktorand/FT Mathias Andersson (Institutionen för hälsa och välfärd, Högskolan Dalarna) kommer att belysa fysioterapins unika och specifika möjligheter att bidra mot framtidens hälso- och sjukvård. De kommer även föreslår en riktning för fortsatt diskussion gentemot chefer och ansvariga inom vården; fysioterapins/fysioterapeutens möjlighet att stärkas som en ledande aktör i omställningen mot framtidens hälso- och sjukvård. Detta gör de genom att belysa koppling mellan miljö och hälsa och att många förändringar som syftar till att minska miljöbelastningen, samtidigt medför vinster för folkhälsan.

Ta chansen att få argument gentemot ledning och chefer, till varför vi behövs!

 

Datum        Torsdagen den 21 september

Tid                                     12:00 till 13:00

 

Webinariet är kostnadsfritt och öppet för alla fysioterapeuter. 

 

Länk för anmälan – gå in nedan och anmäl!     

https://forms.gle/Q8BnFdPVG4ftMJNE9

 OBS! Länk för webinariet kommer att skickas ut en dag innan, det är därför viktigt att du kontrollerar att du stavat din mejladress rätt innan du stänger anmälan!  

 Välkomna önskar Styrelsen för distrikt Västmanland!