Medlemsmöte 8 november – Fysioterapeuterna

2022-10-27 20:18

Medlemsmöte 8 november

Den 8 november bjuder Distriktsstyrelsen för Fysioterapeuterna i Västra Götaland in till medlemsmöte som framförallt riktas sig till Dig som är anställd inom eller intresserad av den kommunala sektorn. Medlemskvällen är en möjlighet att nätverka, diskutera och ställa frågor om de möjlighet och problem som vi som fysioterapeuter möter i kommunal sektor.

Vi gästas av Cecilia Olsson, MAR i Mölndals kommun, som delger oss information om den nya äldreomsorgslagen och dess påverkan på vår profession. Ämnen som också kommer beröras är Omställning God och Nära vård, inriktning mot kommunal primärvård samt Cecilias egen utveckling från fysioterapeut till MAR. Utöver detta kommer vi även gästas av arbetsplatsombud inom Göteborgs stad och vår regionala fackliga förtroendeman.

Mötet kommer ske som ett hybridmöte där det finns möjlighet att delta på plats på Centralen Konferens i Göteborg eller digitalt via Teams. För de som deltar på plats kommer enkel förtäring serveras 17:30-18:00 så ange eventuella kostavvikelser i din anmälan. Vi startar mötet kl. 18:00 och avslutar senast 20:30.

Har du frågor du vill att vi tar upp under kvällen får du gärna kontakta oss via e-post, vastragotaland@fysioterapeuterna.se, före mötet.

Datum: 2022-11-08
Tid: 18.00 - ca 20:30
Plats: Centralen Konferens, Göteborg eller digitalt. Länk skickas till de som önskar delta digitalt.

Anmälan senast den 27/10 via formuläret som du når via denna länk.

Varmt välkomna!
Distriktsstyrelsen

Senaste nyheterna

Medlemsmöte 30 november

2022-11-16 20:11

Uppgiftsförskjutning i Närhälsan i omställningen till God och nära vård – hur är förutsättningarn...

Vi behöver bli fler!

2022-10-28 19:10

Distrikt Västra Götaland

Inför nästa verksamhetsår behöver vi bli fler engagerade i vårt distrikt. Enligt förbundets...

Debatt röntgenremisser

2022-10-27 20:59

Fysioterapeuter har börjat skriva remiss till röntgen på fler och fler håll i regionen och det...

Synpunkter på krav och kvalitétsboken

2022-10-27 20:22

Arbetar du utefter kok-boken?

Medlemsmöte 8 november

2022-10-27 20:18

Den 8 november bjuder Distriktsstyrelsen för Fysioterapeuterna i Västra Götaland in till...