Västra Götaland Privata Fysioterapeuter – Fysioterapeuterna

Västra Götaland Privata Fysioterapeuter

Aktuellt hösten 2023:

Nu är läget skarpt!

Du vet redan om att det har kommit ett förslag på att LOF ska upphöra 2025 med en övergångsperiod för oss som arbetar på LOF fram till 2031. Vi föreslås istället gå med på LOU (lagen om offentlig upphandling) - upphandla avtal med kort tidsbegränsning. Men inget konkret förslag finns på hur detta ska se ut.
Var god se bilaga med utredningen.

Vill du vara med och försöka påverka hur framtiden för oss fysioterapeuter på LOF kommer se ut? Nu är det av största vikt att vi samlar alla våra tankar och åsikter för största genomslagskraft.
Du har endast några dagar på dig att komma med synpunkter till oss i VGPF som kommer skicka en sammanställning av synpunkter till förbundet som in sin tur sammanställer ett inskick av remissvar till utredningen (förbundets remissvar ska vara inskickat senast 10 november).

Läs synpunkterna och skicka dina tankar till oss i VGPF. Allas röster är viktiga. Vi som jobbar på nationella taxan gör det av en anledning, vi är stolta över det jobb vi kan göra med god kvalitet. Låt oss bedriva vård på ett hållbart och långsiktigt sätt! Hjälp oss sätta ord på hur vi kan få fortsätta att göra det.
Era åsikter behövs!

Maila så snart du kan till emma.k.tveit@gmail.com

 Promemorian

Utkast till synpunkter från VGPF

_____________________________________________________________________

Protokoll från VGPFs digitala vintermöte januari 2023

Inbjudan årmöte 23 januari 2023

 

23 juni 2020  Remissvar gällande SOU 2020:19 God och Nära Vård

Synpunkter från medlemsföreningen Västra Götaland Privata Fysioterapeuter.

 Verksamhetsutvärdering av fysioterapeuter från Region Sörmland

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från Kontaktgruppen Västra Götaland Privata Fysioterapeuter