Västra Götaland Privata Fysioterapeuter – Fysioterapeuterna

Västra Götaland Privata Fysioterapeuter

Protokoll från VGPFs digitala vintermöte januari 2023

Inbjudan årmöte 23 januari 2023

 

23 juni 2020  Remissvar gällande SOU 2020:19 God och Nära Vård

Synpunkter från medlemsföreningen Västra Götaland Privata Fysioterapeuter.

 Verksamhetsutvärdering av fysioterapeuter från Region Sörmland

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från Kontaktgruppen Västra Götaland Privata Fysioterapeuter