Företagsförsäkringar

För dig som företagare har vi ett unikt försäkringsprogram anpassat efter just dina förutsättningar som fysioterapeut (sjukgymnast).

Praktikförsäkring

Ett komplett paket för dig som företagare och praktikinnehavare innehållande egendomsförsäkring för brand-, vatten- och inbrott, avbrotts, ansvar, rättsskydd, kris, tjänsteresa, kundolycksfall etc. Försäkringen inntehåller även den lagstadgade patientförsäkring en.

Arrendeförsäkring

Lämpar sig för dig som arrenderar eller är "mobil". Skyddet är detsamma som i praktikförsäkringen – men med ett lägre högstabelopp för egendom och avbrottsförsäkringen. Försäkringen inntehåller även den lagstadgade patientförsäkringen.

Sjukavbrottsförsäkring

Ersätter företagets fasta kostnader vid avbrott p g a sjukdom/olycksfall. Fasta kostnaderna kan vara anställdas löner, hyra, räntor, försäkringar etc. Tecknas endast i kombination med Sjukvårdsförsäkring.

Sjukvårdsförsäkring

Ger dig tillgång till vård snabbt utan remisser. Ersätter kostnader för ex Läkarvård, Sjukhusvård, Eftervård, Läkemedel, Resor och Logi, Går att teckna för dig medförsäkrad.

Gjensidige är en av Nordens största sakförsäkringskoncerner och bedriver försäkringsverksamhet i Sverige, Norge, Danmark samt Estland, Lettland och Litauen. I Sverige erbjuder Gjensidige traditionella försäkringar till privat- personer och företag till konkurrenskraftiga priser och villkor. Läs mer hos Gjensidige

Vad kostar en försäkring?

Vilka produkter är du intresserad av att köpa? Vilken verksamhet bedriver just du? Hur ser din sjukdomshistoria ut? Det finns många saker att ta hänsyn till för att en premie ska beräknas exakt rätt för just dig.

Här kan du läsa hur premierna ser ut - plocka ihop det paket som du kan tänkas behöva.

Premier gällande from 2018

Kontakt

Behöver du teckna försäkring eller ställa frågor?

Kontakta Gjensidige på 0771-326 330 eller gå in på Gjensidiges webbsidor för förbundets medlemmar

Skada inträffad före 1 mars 2012

Behöver du anmäla en skada som inträffade före 1 mars 2012 ska du skicka din anmälan till

Trygg Hansa
Att: Malin Winter
106 26 STOCKHOLM