Företagsförsäkringar

För dig som företagare har vi ett unikt försäkringsprogram anpassat efter just dina förutsättningar som fysioterapeut (sjukgymnast).

WillisTowersWatson - ny försäkringsförmedlare

Sedan januari 2019 har Fysioterapeuterna en ny förmedlare av företagsförsäkringar. WillisTowersWatson är en försäkringsförmedlare som förbundet har tecknat samarbetsavtal med och som sköta administrationen av försäkringarna från och med 2019. Vänd dig till WillisTowersWatson om du har frågor.

Telefon: 08-578 198 02 
E-post: fysioterapeuterna@willis.com

Försäkringsprodukter som erbjuds dig som medlem:

1. Praktikförsäkring

Ett komplett paket för dig som företagare och praktikinnehavare innehållande egendomsförsäkring för brand-, vatten- och inbrott, avbrotts, ansvar, rättsskydd, kris, tjänsteresa, kundolycksfall etc. Försäkringen inntehåller även den lagstadgade patientförsäkring en.

2. Arrendeförsäkring

Lämpar sig för dig som arrenderar eller är "mobil". Skyddet är detsamma som i praktikförsäkringen – men med ett lägre högstabelopp för egendom och avbrottsförsäkringen. Försäkringen innehåller även den lagstadgade patientförsäkringen.

3. Sjukavbrottsförsäkring

Ersätter företagets fasta kostnader vid avbrott p g a sjukdom/olycksfall. Fasta kostnaderna kan vara anställdas löner, hyra, räntor, försäkringar etc. Tecknas endast i kombination med Sjukvårdsförsäkring.

4. Sjukvårdsförsäkring

Ger dig tillgång till vård snabbt utan remisser. Ersätter kostnader för exempelvis läkarvård, sjukhusvård, eftervård, läkemedel, resor och logi, Går att teckna för dig som medförsäkrad.

Gjensidige är en av Nordens största sakförsäkringskoncerner och bedriver försäkringsverksamhet i Sverige, Norge, Danmark samt Estland, Lettland och Litauen. I Sverige erbjuder Gjensidige traditionella försäkringar till privat- personer och företag till konkurrenskraftiga priser och villkor. Läs mer hos Gjensidige

Kontakt med WillisTowersWatson

Behöver du läsa på, teckna försäkring eller ställa frågor?

Kontakta WillisTowersWatson på 08-57819802, på fysioterapeuterna@willis.com

Skada inträffad före 1 mars 2012

Behöver du anmäla en skada som inträffade före 1 mars 2012 ska du skicka din anmälan till

Trygg Hansa
106 26 STOCKHOLM