Om Fysioterapeuterna Service AB

Fysioterapeuterna Service AB är ett helägt dotterbolag till fackförbundet Fysioterapeuterna. Bolaget ger stöd till företagande medlemmar.

Tjänster och förmåner för medlemmar i Fysioterapeuterna Service AB

Du som är företagare får information om lagar, avtal, försäkringar, bolagsformer, marknadsföring med mera. Här får även du fysioterapeut (sjukgymnast) som är på väg att starta eget rådgivning och stöd.

Nedan kan du läsa om vad du kan förvänta dig av ett medlemskap i förbundet och Fysioterapeuterna Service AB.

Förmåner

Medlemskapet i Fysioterapeuterna Service AB innebär att du får rådgivning och stöd i många av de frågor en företagande fysioterapeut ställs inför. Vi bevakar även vårdvalens utformning vad beträffar fysioterapi, upphandlingsfrågor enligt LOU och LOV samt möjligheterna att verka enligt LOF. Vi hjälper också till med avtalsgranskning

Vi erbjuder intressanta utbildningar och seminarier till kraftigt subventionerade priser. 

På våra sidor hittar du även relevanta avtalsmallar och checklistor samt branschnyheter. Du får också rabatt på erbjudanden och tjänster hos vissa leverantörer.

Försäkringar

Som medlem i Fysioterapeuterna Service AB kan du teckna förmånliga gruppförsäkringar, till exempel patientansvarsförsäkringen.

Vi förhandlar nationella taxan

Fysioterapeuterna ansvarar för att förhandla om den så kallade nationella taxan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Taxan fastställs därefter av regeringen. Fysioterapeuterna Service AB bidrar med sin sakkunskap och erfarenheter inför och under förhandlingarna.

Tvisteförhandlingar och ykesjuridik

Fysioterapeuterna Service AB driver rättstvister som är av principiell vikt för professionen. Som medlem kan du också vända dig till oss i andra yrkesrelaterade ärenden, gällande exempelvis Lex Maria och tolkningen av hälso- och sjukvårdslagstiftningen.

Anställda i Fysioterapeuterna Service AB

Fysioterapeuterna Service AB består av två anställda. Därutöver har bolaget tillgång till förbundskansliets samlade expertis. Bolaget samarbetar också vid behov  med externa advokatfirmor.

Bolagets organisation

Fysioterapeuterna Service AB är ett helägt dotterbolag till Fysioterapeuterna.

Firma: Fysioterapeuterna Service AB
Org nr: 556430-1678
Säte: Stockholm
Adress: Box 3196
103 63 STOCKHOLM

Avgifter

Om avgifter och medlemskapet
Enligt förbundets stadgar ska den som bedriver företag i någon form (heltid eller som bisyssla) vara ansluten till Fysioterapeuterna Service AB.

Avgifter per år

  • Till förbundet, från din privata ekonomi: 150 kr x 12 = 1800 kr
  • Till Fysioterapeuterna Service AB, från företaget: 675 kr x 4 = 2700 kr inkl moms (2160 exkl moms)
  • Summa: 4500 kr.

En medlem som inte är företagare betalar årligen 3360 kr. OBS! Avgiften till Fysioterapeuterna Service AB är avdragsgill. Efter avdrag betalar företagande medlem netto ungefär samma summa som "vanlig" medlem.

IPPTA

Medlemskapet i International Private Physiotherapy Association (IPPTA) har övergått från Fysioterapeuterna Service AB till Fysioterapeuterna efter beslut av förbundsstyrelsen i december 2014.

IPPTA är en underavdelning inom WCPT (World Confederation for Physical Therapy) för privatpraktiserande fysioterapeuter.

Länkar