Om Fysioterapeuterna Service AB

Fysioterapeuterna Service AB är ett helägt dotterbolag till förbundet. Verksamheten riktar sig till företagande medlemmar. Fysioterapeuterna Service AB servar alla företagare som är medlemmar. Vi ger råd och stöd oavsett driftsform med eller utan avtal för offentlig finansiering.

Tjänster och förmåner för medlemmar i Servicebolaget

Du som redan är företagare och du som planerar att bli företagare får information om lagar, avtal, försäkringar, bolagsformer, marknadsföring med mera. Här får även du fysioterapeut (sjukgymnast)som är på väg att starta eget, hjälp med det praktiska men vi fungerar också som ett bollplank för idéer.
Observera att du även kan hitta nyttig information för ditt företag under våra övriga menyer under Företagare. Här nedan är en del av det du kan förvänta dig av ett medlemskap i förbundet och Fysioterapeuterna Service AB.

Förmåner

Medlemskapet i Fysioterapeuterna Service innebär att du får tillgång till råd och stöd i många av de frågor en företagande fysioterapeut ställs inför. Vi bevakar även vårdvalens utformning vad beträffar fysioterapi, upphandlingsfrågor enligt LOU och LOV, etableringsrättens rättigheter och skyldigheter.

Vi erbjuder även utbildningar och seminarier årligen till kraftigt subventionerade priser för blivande-, nyetablerade- och befintliga företagare antingen i egen regi eller via Saco-kunskapsföretagare. Vi kan ge råd i vissa enklare skattefrågor och vi har avtalsmallar inom olika områden. Vi hjälper även till med avtalsgranskning.

Dessutom finns nyheter och information för företagande medlemmar om allt ifrån kassaregister till journalföring på hemsidan. Du får också rabatt på erbjudande och tjänster hos vissa leverantörer där vi tecknat ramavtal.

Försäkringar

Som medlem i servicebolaget kan du teckna förmånliga gruppförsäkringar, till exempel den lagstadgade patientansvarsförsäkringen. Vi har också satt ihop två "kit" av bra försäkringar för egenföretagande Fysioterapeuter (arrende- eller praktikförsäkring) Vi erbjuder också möjligheten att teckna en mycket bra sjukvårdsförsäkring som ett paket ihop med en sjukavbrottsförsäkring för verksamheten du bedriver eller avser att bedriva.

Vi förhandlar nationella taxan

Fysioterapeuterna ansvarar för att förhandla fram de nationella taxorna gentemot SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, som berör alla som arbetar på "nationella taxan". Taxan fastställs därefter av regeringen. Fysioterapeuterna Service AB bidrar med sin sakkunskap och erfarenheter i och inför förhandlingarna.

Tvisteförhandlingar och juridik i yrkesutövningen

Fysioterapeuterna Service driver tolkningstvister avseende lag och förordning om ersättning för sjukgymnastik för enskild medlems räkning i ärenden som är av principiell vikt för många. Som medlem kan du också vända dig till oss i yrkesrelaterade ärenden, tex gällande Lex Maria, HSAN och tolkning av yrkeslagstiftningen.

Anställda i Fysioterapeuterna Service AB

Fysioterapeuterna Service AB består av två anställda. Till sin hjälp har de också förbundskansliets övriga resurser. Servicebolaget har också samarbete med externa advokatfirmor som används vid särskilda behov.

Bolagets organisation

Fysioterapeuterna Service AB är ett helägt dotterbolag till Fysioterapeuterna.

Firma: Fysioterapeuterna Service AB
Org nr: 556430-1678
Säte: Stockholm
Adress: Box 3196
103 63 STOCKHOLM

Verkställande Direktör

Jörgen Lundqvist,
E-post:jorgen.lundqvist@fysioterapeuterna.se

Avgifter

Om avgifter och medlemskapet
Enligt förbundets stadgar ska den som bedriver företag i någon form (heltid eller som bisyssla) vara ansluten till Fysioterapeuterna Service AB.

Avgifter per år

  • Till förbundet, från din privata ekonomi: 150 kr x 12 = 1800 kr
  • Till Fysioterapeuterna Service AB, från företaget: 675 kr x 4 = 2700 kr inkl moms (2160 exkl moms)
  • Summa: 4500 kr.

Vanlig anställd medlem betalar årligen 3360 kr. OBS! Avgiften till Fysioterapeuterna Service AB är avdragsgill. Efter avdrag betalar företagande medlem netto ungefär samma summa som "vanlig" medlem.

IPPTA

Medlemskapet i International Private Physiotherapy Association (IPPTA) har övergått från Fysioterapeuterna Service AB till Fysioterapeuterna efter beslut av förbundsstyrelsen i december 2014.

IPPTA är en underavdelning inom WCPT (World Confederation for Physical Therapy) för privatpraktiserande fysioterapeuter.