Servicebolagets rabatter

Som medlem och ansluten till Fysioterapeuterna Service AB har du tillgång en rad erbjudanden.

Eftersom detta är en medlemsförmån krävs inloggning för att du ska få ta del av alla erbjudanden.

Dessa företag har Fysioterapeuterna Service AB tecknat avtal med och har erbjudanden till dig som medlem: