Covid-19 gällande påverkansarbete

Förbundets förtroendevalda och kansli jobbar ihärdigt med påverkansarbete för företagande medlemmar som drabbas hårt av Covid-19.

Uppdaterad information 4 juni 2020 kl. 19.13

Läs också:


Senaste nytt om påverkansarbetet för företagare

4 juni: Fysioterapeuterna har tillsammans med Sverige läkarförbund förhandlat med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, om ersättningsnivå för digitala vårdbesök på nationella taxan. SKR har nu valt att lämna förhandlingarna.

22 maj: Efter drygt två månaders intensivt påverkansarbete från Fysioterapeuterna har regeringen lyssnat och fattat beslut om att göra en tillfällig förändring i förordningen LOF, så att de fysioterapeuter som arbetar på nationella taxan också ska kunna arbeta med digitala vårdmöten och få ersättning för det.

14 maj:
Vi riskerar enorma vårdköer i spåren av covid-19 om inte regeringen skyndsamt fattar beslut om att möjliggöra digital vård för fysioterapeuter verksamma på nationella taxan. Det skriver vice ordförande Cecilia Winberg, ordförande i företagarrådet, tillsammans med Privatläkarföreningen och Kristdemokraterna, i en debattartikel hos Altinget.

5 maj:
Många fysioterapeuter som är företagare får inte ersättning för att genomföra digitala videomöten. Här ställs en hel profession åt sidan, skriver ordförande Stefan Jutterdal och vice ordförande Cecilia Winberg i en debattartikel hos Dagens Medicin. (Publicerad i pappersutgåvan 29 april).

30 april:

29 april:

27 april:
I en intervju med Expressen TV lyfter Anders W Jonsson, vikarierande partiledare (C), behovet av att ändra lagstiftningen så att fysioterapeuter på nationella taxan ska få ersättning för digitala besök, i hela landet.

22 april:
Fysioterapeuterna skickar en skrivelse till regeringen och Socialstyrelsen med anledning av att fysioterapeuter verksamma på nationella taxan inte ersätts i hela landet för digitala vårdbesök. 

Skrivelse till regeringen och Socialstyrelsen om digitala vårdmöten

15 april:
Saco uppmärksammar situationen för företagare i ett pressmeddelande med anledning av vårbudgeten.

9 april:
Ekot i Sveriges Radio uppmärksammar problemet med att fysioterapeuter och läkare på nationella taxan inte ersätts för digitala vårdbesök.

5 april: 
Efter intensivt påverkansarbete har Fysioterapeuterna, tillsammans med Sveriges läkarförbund, enats kring en vägledning med Sverige kommuner och Regioner (SKR) som gör det möjligt för fysioterapeuter och läkare på nationella taxan att tillfälligt kunna ta anställning eller uppdrag i en region.

Tre viktiga påverkansfrågor

Fysioterapeuterna fortsätter arbetar intensivt med påverkansarbete för att hjälpa företagande fysioterapeuter, bland annat genom att lyfta tre viktiga frågor:

1. Regeringens stödåtgärder måste omfatta alla företagare, bland annat gällande hyresstöd.
3 april: Skrivelse till näringsminister Ibrahim Baylan (Genomfört, se text högre upp!)

2. Lagar ska inte hindra företagande fysioterapeuter från att gå in och jobba på sjukhus(Genomfört, se länk till nyhet ovan!)

3. Alla företagare ska ha möjligt att få betalt för att arbeta digitalt, även fysioterapeuter verksamma på nationella taxan i hela landet. Det behövs en temporär förändring i Förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi så att det blir tillåtet med digitala vårdbesök. (Genomfört, se text och länk högre upp!)

Vilka påverkar förbundet?

Fysioterapeuterna har pågående kontakter med socialdepartementet, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och regionala politiker. Förbundet påverkar på egen hand, men även tillsammans med andra professions- och fackförbund, samt genom centralorganisationen Saco.

Bland de som uppvaktats finns bland annat arbetsmarknadsministern Eva Nordmark, regeringens samordnare i de här frågorna, Anders Ferbe, socialministerns statssekreterare Maja Fjaestad och ledamöter i SKR:s sjukvårdsdelegation.


I media om företagande fysioterapeuters situation