GDPR i hälso- och sjukvården

Från den 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR). Förordningen innebär ett skärpt och i stora delar nytt regelverk för behandling av personuppgifter och resulterar för svensk del bland annat i att personuppgiftslagen (1998:204, PuL) upphävs.

För hälso- och sjukvårdens del innebär reformen att en större andel av gällande dataskyddsreglering kommer att finnas utanför den sedan 2008 gällande patientdatalagen (2008:355, PDL).

Vi har tagit fram en kortfattat sammanställning i hur detta regelverk kommer att påverka hälso- och sjukvården.

(För att få tillgång till dokumentet måste du vara inloggad)

GDPR för förtroendevalda

OBS! Ovanstående information vänder sig till dig som företagare. Är du fackligt förtroendevald hittar du relevant information via länken nedan;