Journaler

Om journaler 

Som fysioterapeut har du en skyldighet att föra journal vid åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar. Journalen ska vara personlig för varje patient och ska föras så snart som möjligt efter besöket. Bara den som deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården får gå in och läsa journalen, man ska alltså inte gå in och läsa en journal bara för att man är nyfiken.

Patientjournaler

För att ta del av skrift om journaler måste du vara inloggad

Patientdatalagen