Entreprenörskapets möjligheter

Det fysioterapeutiska kompetensområdet kan användas mycket brett och vi fysioterapeuter (sjukgymnaster) har ett verksamhetsfält som är vidare än det vi oftast förknippar med fysioterapeutisk verksamhet. Marknaden ligger vidöppen!

Rekommenderade arvoden m.m.

Här finns information om entreprenörskap, konsten att ta betalt och om behandlingsverksamhet. För att kunna ta del av informationen på sidan behöver du logga in.