Förtroendevald

Att vara förtroendevald innebär att medlemmar har gett dig förtroendet att företräda dem och vara en ledare för dem. Att ha fått det förtroendet är något att vara stolt över och ta väl hand om. Det är viktigt att skapa tillit till din och förbundets verksamhet. Här finns mycket stöd och hjälp som du har nytta av i ditt förtroendeuppdrag.

Starta akademikerförening

Inför medlemmarna gäller det att skapa förtroende för att förbundet arbetar på ett bra sätt med frågor som är viktiga för kåren och att förbundet känner till medlemmarnas vardag och den framtid och omvärld som de verkar i. Genom att knyta samman det du själv och medlemmarna vill uppnå med de idéer och intressen som förbundet står för så har du en bra grund för ditt uppdrag.

Ditt uppdrag är en merit i din fortsatta karriär så glöm inte att lyfta fram det i ditt CV. Du lär dig mycket om samhällsfrågor, organisation, kommunikation, samarbete, förhandlingsarbete, lag och avtal, möten med människor, förbättrad social kompetens, konflikthantering och ledarskap. Det är inte ovanligt att förtroendevalda rekryteras till ledande befattningar tack vare att man breddat sin kompetens och har knutit nya kontakter på arbetsgivarsidan.

Inloggning krävs

Logga in för att få tillgång till allt material som finns för dig som förtroendevald

Kommer du trots inloggning inte åt materialet beror det troligen på att du inte är registrerad som förtroendevald i medlemsregistret. Kontakta din distriktsstyrelse som kan anmäla dig som förtroendevald.

Vill du engagera dig?

Prata med din distriktsstyrelse om du är intresserad av att engagera dig som förtroendevald. Kontaktuppgifter till din styrelse hittar du längs ner när du loggat in på Min sida.